มะเร็งเยื่อบุมดลูก

มะเร็งเยื่อบุมดลูก รักษาได้แต่ป้องกันจะดีกว่า

มะเร็งเยื่อบุมดลูก เยื่อบุมดลูกจะฟอร์มตัวขึ้นในโพรงมดลูกเพื่อรอรับไข่ที่มีการ ปฏิสนธิมาฝังตัวแล้วเจริญเติบโตต่อไปเป็นเด็กทารก แต่ถ้าไม่มีไข่มาฝัง ตัวก็จะสลายตัวเองกลายเป็นประจําเดือน ซึ่งมะเร็งเยื่อบุมดลูกก็คือเยื่อ ซึ่งบุมดลูกที่ผิดปกติ กลายไปเป็นเซลล์มะเร็งและฝังตัวที่ผนังมดลูก

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะสืบพันธุ์ของ ผู้หญิงซึ่งพบบ่อยครั้งที่สุด พบบ่อยกว่ามะเร็งรังไข่หรือมะเร็งปากมดลูก สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย แต่มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่อายุมากกว่า 50 ปี และยิ่งอายุมากขึ้นจะยิ่งมีความเสี่ยงขึ้น โดยในแต่ละปีจะพบ ผู้หญิงอเมริกันเป็นโรคดังกล่าวมากถึง 35,000 ราย

การแบ่งระยะของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกแบ่งออกเป็น 5 ระยะ เช่นเดียวกับมะเร็งปากมดลูก และเช่นเดียวกัน ถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกๆ โอกาสที่จะหายจากโรคสูงมาก แต่ถ้าพบในระยะที่มีการแพร่ กระจายแล้ว โอกาสหายจากโรคก็จะน้อยลง และถึงจะหายจากโรค ก็มี โอกาสที่มะเร็งจะกลับมาใหม่ได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงควรเฝ้าระวังด้วยการ ลดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดมะเร็ง รวมถึงหมั่นตรวจหาเซลล์มะเร็งเป็น ประจํา

สาเหตุและความเสี่ยง ที่นําไปสู่โรคมะเร็งเยื่อบุมดลูก

สาเหตุที่นําไปสู่การเป็นมะเร็งเยื่อบุมดลูกยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ปัจจัยสําคัญที่อาจทําให้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคคือการที่เยื่อบุ มดลูกได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานาน รวมถึงผู้หญิงที่มีประจํา เดือนซึ่งได้รับฮอร์โมนดังกล่าวทุกๆ เดือน

ดังนั้นสําหรับผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคบางครั้งแพทย์จะ สั่งให้กินยาเม็ดคุมกําเนิดเพื่อลดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) ให้น้อยลง ผู้หญิงที่หมดประจําเดือนซึ่งได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทน จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากยิ่งขึ้น แต่ความเสี่ยงดังกล่าวจะน้อย ลงเมื่อมีการเติมฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) ลงไปด้วย

มะเร็งเยื่อบุมดลูก
ขอบคุรรูปจาก gotomanager.com

ผู้หญิงที่ได้รับยาเม็ดคุมกําเนิดจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค น้อยลงเช่นเดียวกับผู้หญิงที่มีการรักษาน้ําหนักตัวให้เป็นปกติ ซึ่งจะมี ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคน้อยลงเช่นกัน นอกจากนี้คนที่มีความเสี่ยงต่อ การเป็นมะเร็งเยื่อบุมดลูกคือผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนที่ยังไม่ตั้งครรภ์ และผู้หญิงที่มาจากครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวเป็นหมัน รังไข่ ทํางานผิดปกติ ประจําเดือนมาไม่ปกติ และมดลูกมีเลือดออกผิดปกติ

อาการของมะเร็งเยื่อบุมดลูก

อาการของมะเร็งเยื่อบุมดลูกที่พบเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการมี เลือดออกในมดลูกซึ่งจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเป็นอันดับต้นๆ หากพบ ความผิดปกติดังกล่าวตั้งแต่ระยะแรก ความเป็นไปได้ที่มะเร็งดังกล่าว จะได้รับการรักษาจนหายขาดมีมากถึงร้อยละ 70-80

สําหรับผู้ที่ยังมีประจําเดือน การสังเกตอาการนี้อาจเป็นไปได้ ยาก เพราะอาจคิดว่าเลือดที่ไหลออกมานั้นเป็นประจําเดือนก็เป็นได้ การสังเกตดูได้จากระยะเวลาของประจําเดือน หากมีระยะเวลานานกว่า ปกติ เลือดนั้นอาจไม่ใช่ประจําเดือนก็เป็นได้

มะเร็งเยื่อบุมดลูกในระยะแรกจะยังไม่รู้สึกเจ็บปวด อาการที่เกิด ขึ้นคือจะมีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอด แต่ถ้ามะเร็งเริ่มแพร่กระจาย มากขึ้น คือเริ่มเกาะที่โพรงมดลูก จะมีอาการอื่นๆ ตามมาอีกด้วย เช่น

  • มีของเหลวสีขาวขุ่นปนออกมาและมีกลิ่นเหม็นไหลออกมาจาก ช่องคลอด
  • มีอาการเจ็บปวด ถ้าเริ่มเจ็บที่ช่องคลอด เท่ากับว่ามะเร็งเยื่อบุ มดลูกเข้าสู่ระยะแพร่กระจายแล้ว ซึ่งโอกาสหายเป็นไปได้ยากแล้ว
  • หน้าท้องส่วนล่วงบวม เนื่อง จากมดลูกขยายตัวเพราะมีอาการ อักเสบ นอกจากนั้นอาจมีอาการเท้า บวม ขาบวม รู้สึกเจ็บปวดตามขาและ เท้า และมีอาการโลหิตจางร่วมด้วย

การตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา

การตรวจหาเซลล์มะเร็งทําได้ด้วยกันหลายวิธี ในเบื้องต้นแพทย์ จะทําการอัลตราซาวด์เพื่อดูขนาดของมดลูก หากเห็นว่าผิดปกติจะ ทําการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก เพื่อนําชิ้นเนื้อที่ผิดปกติไปตรวจสอบ หรือใช้วิธีการสอดท่อเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อดูดเอาสารคัดหลั่งไปตรวจได้ เช่นเดียวกัน

หากแพทย์ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งในเยื่อบุมดลูก แพทย์จะทําการ รักษาตามระยะอาการของโรค หากยังอยู่ในระยะที่ไม่แพร่กระจายและ มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก จะผ่าตัดมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับระยะของ มะเร็ง ถ้ามีขนาดไม่ใหญ่มากอาจไม่จําเป็นต้องผ่าตัดมดลูกทิ้งไป เว้น แต่ว่ามะเร็งกินเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นบริเวณกว้าง ก็จําเป็นต้องตัดมดลูก ทั้งหมด รวมถึงต่อมน้ําเหลืองที่อยู่ในบริเวณนั้นออกไปด้วยเพื่อกันการ แพร่กระจาย

การทําคีโม
ขอบคุณรูปจาก pobpad.com

การรักษามะเร็งเยื่อบุมดลูกด้วยการทําเคมีบําบัด หรือที่เรียกว่า “การทําคีโม” จะ ใช้กับผู้ที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งแล้ว รวมถึงผู้ที่ทําการรักษา แล้วแต่กลับมาเป็นมะเร็งอีก

สําหรับผู้ที่ร่างกายไม่พร้อม หรือมีร่างกายไม่แข็งแรงมากพอจะ ทําการผ่าตัดได้ แพทย์จะพิจารณาการรักษาด้วยการฉายแสงหรือที่เรียก ว่า “การฉายรังสี”

การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก ในปัจจุบันรูปแบบการรักษา มะเร็งมีการพัฒนาโดยแพทย์ทางเลือกอีกหลายทาง ทั้งทางสมุนไพร หรือแพทย์จีน เป็นต้น

การป้องกันมะเร็งเยื่อบุมดลูก

การป้องกันมะเร็งเยื่อบุมดลูกที่ดีที่สุดคือการรักษาน้ําหนักตัวให้ คงที่ในระดับซึ่งเหมาะสม หลีกเลี่ยงการรับฮอร์โมนเอสโตรเจนหากไม่ จําเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสูง สําหรับผู้หญิงวัยหมดประจําเดือน การตรวจร่างกายเพื่อหาความผิด ปกติเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับเยื่อบุมดลูกที่อาจนําไปสู่โรคมะเร็งเป็นสิ่ง จําเป็นที่ขาดมิได้

«
»