“ไข้หวัดใหญ่” กับวิธีรักษา ป้องกัน และดูแล

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อย ระบาดเรื่อยๆนะคะเนื่องจากตัวเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงของยีนได้ง่าย ทำให้กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ได้บ่อย คนที่เคยเป็นแล้วก็มีโอกาสเป็นซ้ำอีกโดยติดเชื้อชนิดใหม่ได้อีก

วิธีการติดต่อนะคะไข้หวัดใหญ่ติดต่อผ่านทางเดินหายใจ โดยเชื้อปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ผ่านการไอจามหรือแม้กระทั่งพูด โดยระยะฟักตัวจะอยู่ที่ประมาณ 1 ถึง 3 วัน นั้นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะแสดงอาการของโรคได้ตั้งแต่ 3 ถึง 4 วันหลังจากได้รับเชื้อ

มีไข้
มีไข้

อาการก็คือจะมีไข้ โดยที่อาการไข้ยังมักจะเป็นขึ้นมาทันที แตกต่างจากไข้หวัดแบบธรรมดา ซึ่งอาการจะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า นอกจากอาการไข้ ผู้ป่วยก็มักจะมีอาการหนาวสั่น เหนื่อยเพลี ยปวดเมื่อยตัวมาก และมักจะมีน้ำมูกเยอะ คัดจมูก หรืออาจจะมีอาการเจ็บคอร่วมด้วย และอาการจะอยู่นานกว่าไข้หวัดทั่วไปและมักจะรุนแรงกว่า ผู้ป่วยมักมีอาการอยู่ที่ 1-2 สัปดาห์

วิธีการวินิจฉัย เมื่อไปหาคุณหมอคุณหมอจะสามารถวินิจฉัยได้จากประวัติและตรวจร่างกาย หลังจากวินิจฉัยแล้วปกติไข้หวัดใหญ่ก็เหมือนกับโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆ ซึ่งสามารถที่จะหายได้เอง เพราะฉะนั้นวิธีการรักษาก็จะเป็นการรักษาแบบตามอาการ ถ้ามีไข้ก็รับประทานยาลดไข้และเช็ดตัวลดไข้

สำหรับระยะติดต่อ ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1 วันก่อนแสดงอาการ และหลังจากเริ่มมีอาการแล้ว ก็อาจจะพาเธอไปได้ต่ออีก 3 ถึง 5 วัน แต่ในเด็กอาจจะแพร่เชื้อได้นานกว่านั้นก็คือได้ถึง 7 วันหลังมีอาการเลย

วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อันดับหนึ่งถ้าเราทราบว่ามีคนใกล้ตัวคนในที่ทำงาน หรือคนในครอบครัวมีอาการของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ให้ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไม่ควรที่จะคลุกคลีมากจนเกินไป การรับประทานอาหารก็ควรที่จะมีช้อนกลาง ไม่ควรจะดื่มน้ำจากแก้วเดียวกัน ในกรณีที่เราจำเป็นต้องคลุกคลีหรือว่าอยู่ดูแลใกล้ชิด ควรที่จะใส่ผ้าปิดปากด้วย

ออกกำลังกาย

นอกจากนี้เราก็ควรที่จะดูแลร่างกายให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการนอนหลับพักผ่อนก็ควรจะต้องเพียงพอด้วย

สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ถ้าติดเชื้อขึ้นมาแล้วอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อน และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะ ได้แก่ คนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ขวบ คนที่มีโรคเรื้อรังเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรคปอด โรคหัวใจ โรคไต หรือ โรคเบาหวาน รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน อาจจะต้องพิจารณาต่อไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัด นอกเหนือจากตารางการฉีดวัคซีนปกติ