4 พฤติกรรมที่ทำให้ “สมองตื้อ” ต้องปรับด่วน

4 พฤติกรรมที่ทำให้ "สมองตื้อ" ต้องปรับด่วน

มีรายงานเกี่ยวกับ 4 พฤติกรรมที่อาจจะส่งผลทำให้สมองตื้อจาก นพ.ดร.โรเบิร์ต ลาซิต้า อาจารย์ประจําคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Rutgers สหรัฐอเมริกา อธิบายว่า หากรู้สึกไม่มีสมาธิ ความจําแย่ลง ความคิดไม่ฉับไวอย่างที่เคย ต้องสํารวจพฤติกรรมสุขภาพและปรับแก้โดยด่วน ดังนี้

มนุษย์มัลติทาสกิ้ง งานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of Communication ระบุว่า การทําอะไรหลายๆ อย่างพร้อมกัน ทําให้สมาธิไม่จดจ่อ ประสิทธิภาพในการทํางานและความจําลดลง ให้ปรับมาทํางานให้เสร็จทีละอย่าง ฟังเพลงอย่างต่อเนื่อง หรือทํางานอดิเรกที่ต้องอาศัยสมาธิจดจ่อให้มากขึ้น

ทานน้ำตาลมากเกินไป งานวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Boston สหรัฐอเมริกา ระบุว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่มีพฤติกรรมติดหวาน เช่น ดื่มน้ำอัดลม กินขนมหวาน มีปัญหาเรื่องความจําและพบความเสียหายที่สมองส่วน ฮิปโปแคมปัส ทําให้ความทรงจําระยะสั้นแย่ลง

ทานน้ำตาล

ขาดการออกกําลังกาย ตามเกณฑ์ควรออกกําลังกายให้ได้อย่างน้อยครั้งละ 30 – 45 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ และควร เป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิก เช่น เดิน วิ่ง ว่ายน้ํา เพื่อให้ปอดและหัวใจทํางานต่อเนื่อง ออกซิเจนและเลือด ไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอ จะช่วยให้สมองทํางานได้เต็มที่ยิ่งขึ้น

ออกกำลังกาย

มีปัญหาการนอนหลับ ไม่ว่าจะเป็นนอนน้อย นอนดึก นอนหลับๆ ตื่นๆ ล้วนเป็นเหตุให้เบต้าแอมีลอยด์ ซึ่งเป็นโปรตีนที่ผิดปกติสะสมในสมอง เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ ดังนั้นต้องหันมาเข้านอนแต่หัวค่ำ ควรงดใช้โทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารก่อนนอน เพื่อให้มีคุณภาพการนอนหลับที่ดี ร่างกายจึงจะกําจัดเบต้าแอมีลอยด์เด – ลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมได้

sleep

ดังนั้นจึงควรหันมาดูแลสุขภาพ หยุดพฤติกรรมทําร้ายสมองตั้งแต่วันนี้ดีกว่าปล่อยให้โรคอัลไซเมอร์ถามหา