สมุนไพร

พาราเซตามอลขณะตั้งครรภ์

การใช้ยาพาราเซตามอลขณะตั้งครรภ์

การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก. การศึกษาลักษณะการใช้ยายาพาราเซตามอลในหญิงยุโรประหว่างตั้งครรภ์ โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม ค.ศ. 2011 ถึงกุมภาพันธ์ ค.ศ.

ชะพลู

ชะพลู สรรพคุณประโยชน์ ข้อควรระวังในการบริโภค

ชะพลู เป็นพืชที่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มต่ําและแฉะ ข้างลําธาร เจริญ เติบโตได้เร็ว มักจะพบทั่วๆ ไปทุกภาคของประเทศไทย จึงนิยมปลูก ไว้บริเวณบ้าน ตามสวนครัว ชื่อวงศ์ : PIPERACEAEชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper sarmentosum Roxb.

ชบา

ชบา สรรพคุณ ประโยชน์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชบา เป็นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศที่มีอากาศร้อน เช่น มาเลเซีย จีน ไทย และหมู่เกาะฮาวาย โตเร็ว จึงนิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับ ตามสถานที่ต่างๆ หรือตามบ้านเรือน ชื่อวงศ์ : MALVACEAE ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus r

งา สมุนไพร

งา ประโยชน์ของ งาขาว สรรพคุณบำรุงร่างกาย

งา เป็นไม้กลางแจ้ง มีถิ่นกําเนิดแถวเอเชีย แล้วกระจายพันธุ์และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การปลูกและขยายพันธุ์ งาปลูกช่วงต้นฤดูฝนหรือปลายฤดูฝน ถ้าปลูกในต้นฤดูฝนจะ ให้ผลผลิตในช่วงเดือนเมษายนถึงมิ

ขึ้นฉ่าย Cover

ขึ้นฉ่าย คุณประโยชน์และสรรพคุณมากมาย

ขึ้นฉ่าย เป็นพืชพื้นเมืองของชาวยุโรป เจริญเติบโตได้ดีในที่ลุ่มชื้นแฉะ เช่น ริมคลองหรือริมตลิ่ง ซึ่งดินมีความชื้นปานกลาง สามารถขึ้น ได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ขึ้นฉ่ายปลูกได้ทุกฤดูกาล และเจริ

ขี้เหล็ก

ขี้เหล็ก สรรพคุณและประโยชน์ของขี้เหล็ก วิธีการใช้

ขี้เหล็ก ขึ้นเองตามธรรมชาติ ในป่าเบญจพรรณขึ้น และในที่โปร่ง ชุ่มชื้นทั่วประเทศ นิยมปลูกไว้เป็นไม้ร่มตามริมถนน หรือตามบ้าน และสวนทั่วไป ขี้เหล็กเป็นไม้ที่โตเร็ว แตกกิ่งก้านสาขามาก เจริญเติบโ

ขมิ้นอ้อย

ขมิ้นอ้อย สรรพคุณและประโยชน์ที่หลากหลาย

ขมิ้นอ้อย เป็นพืชที่ขึ้นตามป่าทั่วไป ชอบอากาศที่ค่อนข้างร้อนและ ต้องการความชื้นสูง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ข้อมูลขมิ้นอ้อยเบื้องต้น ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma Zedoaria (Berg) RosCoe Curcuma zerumbe

ขนุน

ขนุน คืออะไรมีสรรพคุณและประโยชน์อะไรบ้าง

ขนุน เป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศเขตร้อน ได้แก่ อินเดีย ลังกา มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ และสําหรับประเทศไทย ขึ้น ทั่วไปทุกภาค นิยมปลูกตามสวน หรือบริเวณบ้าน ข้อมูลเบื้องต้น ชื่อวงศ์ : MORACEAE ชื่อ

แก้ว

แก้ว สรรพคุณและประโยชน์ของต้นแก้ว ดอกแก้ว

แก้ว เป็นสมุนไพรที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มกิ่งไม้ต้น (S/ST) ขนาดเล็ก สูงประมาณ 4-5 เมตร เปลือกสีขาวปนเทาแตกเป็นร่องตามยาว แก้ว ขึ้นประปรายตามป่าดงดิบทั่วไป ทางภาคเหนือ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออ

กาหลา

กาหลา สรรพคุณและคุณประโยชน์ต่างที่ต้องรู้

กาหลา เป็นสมุนไพรที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตร้อนทั่วไป ชอบดินชุ่มชื้น นิยมปลูกกันตาม บ้านเรือนเป็นไม้ประดับ การปลูกเพื่อการค้านิยมปลูกเป็นแปลงเพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มที่ ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน