กะเจียน

กะเจียน

ชื่อพื้นถิ่น : ทรายเด่น พญารากดํา นมแมวป่า กะเจียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia cerasoides (Roxb.) Bent.ex Bedd

ลักษณะของกะเจียน

กะเจียน เป็นพันธุ์ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลางในความสูงระหว่าง 3 ถึง 6 เมตร ลําต้นเปลาตรง ผิวลําต้นเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปใบหอกแกมขอบ ขนาน ใบอ่อนมีขนนุ่ม ๆ ทั่วใบ ดอกเป็นดอกเดี่ยวออกเป็นกลุ่มตามง่าม ใบ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอกสีเขียวอ่อน เรียงสลับกันสองชั้น แต่ละ ดอกจะมีเกสรตัวผู้อยู่เป็นจํานวนมาก ผลเป็นผลกลุ่ม อยู่บนแกนตุ้มกลม รูปทรงป้อมกลม ปลายกิ่ง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่จัดสีน้ําตาลแดง

ดอกกะเจียน
ดอกกะเจียน

สรรพคุณทางสมุนไพร : ราก – แก้ไข้

สรรพคุณเพิ่มเติม : รากกะเจียน – แก้ไข้ แก้กษัย บํารุงกําลังในบุรุษ ใบสดกะเจียน – ตําพอกรักษาแผลสด เนื้อไม้กะเจียน – แก้วัณโรค แก้ปวดเมื่อย

วิธีใช้

รากกะเจียน – แห้ง ต้มน้ําดื่ม ครั้งละ ๑ ถ้วย วันละ ๓ เวลา สามารถใช้คุม กําเนิดในสตรีและช่วยบํารุงกําลังสําหรับบุรุษ
เนื้อไม้กะเจียน – แห้ง ต้มน้ําดื่ม ครั้งละ ๑ ถ้วย วันละ ๓ เวลา
ใบกะเจียน – สด ตําให้ละเอียดแล้วพอกรักษาแผลสด

«
»