สมุนไพร

กะเพรา

กะเพรา ลักษณะสรรพคุณและคุณประโยชน์ต่าง ๆ

กะเพรา เป็นสมุนไพรที่พบได้ทั่วๆ ไปในประเทศที่มีอากาศร้อน เจริญเติบโตได้ในทุก ฤดูกาล และขึ้นได้ในดินทุกชนิดในที่โล่งแจ้ง นิยมยกร่องปลูก ต้องการน้ําน้อย เจริญเติบโตได้ดีในดิน ร่วนซุย ขยายพันธ

กล้วย สรรพคุณและประโยชน์ที่เป็นได้มากกว่าผลไม้

กล้วย สรรพคุณและประโยชน์ที่เป็นได้มากกว่าผลไม้

กล้วย เป็นไม้พื้นถิ่นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจริญเติบโตได้ใน พื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ปลูกมากที่จังหวัดกําแพงเพชร กาญจนบุรี เพชรบุรี ระนอง ชุมพร นครราชสีมา และหนองคาย ชื่อวงศ์ : MUSACEAE ชื

กระทือ

กระทือ

กระทือ เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าอยู่ในดิน เปลือกของเหง้า สีน้ําตาลแกมเหลือง เนื้อในสีเหลือง มีกลิ่นหอม ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบลักษณะใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 5 ถึง 10 เซนติเมตร ยาว 15 ถึง 30

กะตังใบ

กะตังใบ

กะตังใบ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กในความสูงระหว่าง 50 เซนติเมตรถึง 2 เมตร ใบกะตังใบเป็นใบประกอบ ใบย่อยรูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบจัก สีเขียวเข้ม ดอกขนาดเล็กสีน้ําตาลแดงรวมกันเป็นช่อ ผลขนาดเล็ก กลมแป้น สีเขีย

กะเจียน

กะเจียน

ชื่อพื้นถิ่น : ทรายเด่น พญารากดํา นมแมวป่า กะเจียน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia cerasoides (Roxb.) Bent.

มะกอกน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elaeocarpus hygrophilus Kurz ชื่อพื้นถิ่น : กอกน้ำ , มะกอกน้ำ ลักษณะของมะกอกน้ำ มะกอกน้ำ เป็นพันธุ์ไม้พุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ในความสูงระหว่าง ๓ ถึง ๑๐ เมตร ไม่ผลัดใบ กิ่งก้านหนาทึบ ใบเป็นใบเดี่ย