บทความล่าสุด

จิบน้ำร้อน ดื่มน้ำอุ่นที่ค่อนไปทางร้อนทุกวัน “ไม่ดี”

หากอยู่ในเมืองหนาว หรือในช่วงหน้าหนาวในบ้านการดื่มน้ำอุ่นๆ ถือว่าดี เพราะไออุ่นจากน้ำไปไล่ไอหนาว หายใจเข้าไป แต่การดื่มน้ำที่ค่อนไปทางร้อนจนเกินไปถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพเพราะความร้อนไปทําให

ขนุน

ขนุน คืออะไรมีสรรพคุณและประโยชน์อะไรบ้าง

ขนุน เป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศเขตร้อน ได้แก่ อินเดีย ลังกา มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ และสําหรับประเทศไทย ขึ้น ทั่วไปทุกภาค นิยมปลูกตามสวน หรือบริเวณบ้าน ข้อมูลเบื้องต้น ชื่อวงศ์ : MORACEAE ชื่อ

แอลกอฮอล์ก่อมะเร็ง

ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง เสี่ยงเป็นมะเร็ง

จากการทดลองในหนูพบว่าแอลกอฮอล์ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ในทางลบต่อเสต็มเซลล์ที่สร้างเลือดใหม่ นักสังเกตการณ์ทางสุขภาพ ได้เตือนมานานแล้วว่าการดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนทําให้เกิดมะเร็งของ ช่องป

แก้ว

แก้ว สรรพคุณและประโยชน์ของต้นแก้ว ดอกแก้ว

แก้ว เป็นสมุนไพรที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มกิ่งไม้ต้น (S/ST) ขนาดเล็ก สูงประมาณ 4-5 เมตร เปลือกสีขาวปนเทาแตกเป็นร่องตามยาว แก้ว ขึ้นประปรายตามป่าดงดิบทั่วไป ทางภาคเหนือ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออ

กาหลา

กาหลา สรรพคุณและคุณประโยชน์ต่างที่ต้องรู้

กาหลา เป็นสมุนไพรที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตร้อนทั่วไป ชอบดินชุ่มชื้น นิยมปลูกกันตาม บ้านเรือนเป็นไม้ประดับ การปลูกเพื่อการค้านิยมปลูกเป็นแปลงเพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มที่ ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน

กะเพรา

กะเพรา ลักษณะสรรพคุณและคุณประโยชน์ต่าง ๆ

กะเพรา เป็นสมุนไพรที่พบได้ทั่วๆ ไปในประเทศที่มีอากาศร้อน เจริญเติบโตได้ในทุก ฤดูกาล และขึ้นได้ในดินทุกชนิดในที่โล่งแจ้ง นิยมยกร่องปลูก ต้องการน้ําน้อย เจริญเติบโตได้ดีในดิน ร่วนซุย ขยายพันธ

กล้วย สรรพคุณและประโยชน์ที่เป็นได้มากกว่าผลไม้

กล้วย สรรพคุณและประโยชน์ที่เป็นได้มากกว่าผลไม้

กล้วย เป็นไม้พื้นถิ่นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจริญเติบโตได้ใน พื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ปลูกมากที่จังหวัดกําแพงเพชร กาญจนบุรี เพชรบุรี ระนอง ชุมพร นครราชสีมา และหนองคาย ชื่อวงศ์ : MUSACEAE ชื