บทความล่าสุด

ไข้หวัดใหญ่

“ไข้หวัดใหญ่” กับวิธีรักษา ป้องกัน และดูแล

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อย ระบาดเรื่อยๆนะคะเนื่องจากตัวเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงของยีนได้ง่าย ทำให้กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ได้บ่อย คนที่เคยเป็นแล้วก็มีโ

กินอาหารก่อนนอน นอกจากอ้วนยังมีผลเสียอีกมาก

กินอาหารก่อนนอน นอกจากอ้วนยังมีผลเสียอีกมาก

การรับประทานอาหารใกล้เวลานอนเกินไปไหนจริงแล้วเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีภาวะกรดไหลย้อนอยู่แล้วก็ยังอาจจะทำให้ภาวะนี้ไม่แย่ลงได้ เนื่องจากว่าหลังรับประทานอ