ข้อกำหนดในการให้บริการ

terms-of-service

STANDARD HERB คือเว็บไซต์แนวบล็อกที่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน เพื่อให้เว็บไซต์นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาแหล่งข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้

การรับผิดชอบ

ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบกับการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงแต่อย่างไร เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏภายในเว็บไซต์เป็นการรวบรวมแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ผ่านการคัดกรองจากทีมงานแล้วเท่านั้น แต่ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องที่สมบรูณ์ได้

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของ Blog Omega อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณ Blog Omega มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า Blog Omega ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆนั้นถือเป็นหน้าที่ของคุณในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเอง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจาก Blog Omega เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน กรุณาติดต่อเรา หากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ